Precizări privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

în atenția absolvenților Facultății de Litere și Arte

Start

June 17, 2020

End

June 19, 2020

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR FACULTĂȚII DE LITERE ȘI ARTE

 

Precizări privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (licență, disertație, absolvire):

 1. La examenul de finalizare a studiilor (licență, disertație, absolvire) se pot înscrie doar acei studenți, indiferent de promoție, care și-au îndeplinit obligațiile școlare și financiare față de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.
 2. Înscrierea absolvenților Facultății de Litere și Arte la examenul de finalizare a studiilor (licență, disertație, absolvire) are loc online pe site-ul facultății, folosind un cont de e-mail instituțional. Informațiile privind obținerea acestui cont de e-mail se regăsesc pe site-ul facultății.
 1. Documentele necesare înscrierii la examenul final sunt:
 • copie CI/buletin sau pașaport (An pregătitor) – obligatoriu
 • lucrarea de licență/disertație cu semnătura olograf a absolventului pe fiecare pagină – obligatoriu
 • declarația pentru conformitate asupra originalității operei științifice, asumată de absolvent și de coordonatorul lucrării – obligatoriu
 • acte de studii pentru promoțiile anterioare (se specifică în formularul de înscriere)
 • taxa de înscriere la examenul de licență/disertație pentru promoțiile anterioare promoției 2019 sau nepromovați din promoția 2019 – obligatoriu

 

Toate documentele se încarcă în format PDF.

 

 1. Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenții sunt rugați să utilizeze link-urile desemnate, în funcție de nivelul studiilor (licență/disertație/an pregătitor) și anul absolvirii.
 2. Absolvenții studiilor universitare de licență vor depune fotografiile necesare eliberării Diplomei de Licență la ridicarea Adeverinței de absolvire, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020. În cazul nedepunerii fotografiilor, Diploma de Licență nu va putea fi eliberată în termenul prevăzut de lege.
 3. Absolvenții, pentru care se solicită în formularele de înscriere încărcarea copiilor actelor de studii,  trebuie să aducă originalul pentru verificarea conformității acestora, la ridicarea Adeverinței de absolvire sau să trimită prin poștă/curier copii legalizate la notar ale acestor acte, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2020. În cazul neprezentării acestor acte Diplomele de Licență/Disertație nu vor putea fi eliberate în termenul prevăzut de lege.
 4. Excepție de la punctul 6 fac absolvenții studiilor universitare de masterat, care anterior au absolvit un program de licență în cadrul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu. Pentru aceștia este necesară doar copia încărcată în formularul de înscriere.
 5. Plata taxei de participare la examenul de licență/disertație pentru absolvenții cărora li se solicită acest lucru se poate face utilizând secțiunea financiar din contul UMS individual sau în contul Universității: RO98TREZ57620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Sibiu, Cod fiscal 4480173, cu precizarea numelui și prenumelui conform certificatului de naștere, facultatea (FLA), specializarea (prescurtat: Litere RE, Litere EF, LMA GE, Master LLR, TradE, etc). Neplata taxei de participare la examenul de licență/disertație pentru absolvenții cărora li se solicită acest lucru duce la anularea înscrierii la examen. Valoarea taxei de participare la examenul de licență/disertație pentru sesiunea iulie 2020 este 400 lei. Nu achită taxa absolvenții promoțiilor 2020 și 2019 neînscriși în sesiunea iulie 2019.
 6. Ridicarea actelor de studii în original din dosarul de student se va face în același timp cu ridicarea Adeverinței de absolvire, cu respectarea măsurilor de protecție și distanțare socială. Ridicarea actelor de studii în original se poate face numai dacă absolventa/ul are nota de lichidare completată, inclusiv Chestionarul de evaluare a satisfacție absolvenților.
 7. Completarea formularului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor va avea loc în perioada 17-19 iunie 2020.

 

Conducerea Facultății de Litere și Arte

Contact

Adresa:
Bulevardul Victoriei nr. 5-7
550024 Sibiu
România

Tel: +40-(269) 21.55.56
Fax: +40-(269) 21.27.07
E-mail: litere@ulbsibiu.ro
Web: http://litere.ulbsibiu.ro

Anunț

În cadrul facultății noastre, programul cu publicul se desfășoară doar în intervalul orar 13-15.

În afara acestui interval orar, ne puteți contacta pe e-mail și la telefon, conform programului uzual de lucru, 8-16.

TOP