ADMITEREA LA FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

PROGRAME DE MASTERAT

– Sesiunea: iulie 2018 –

 

Regulamentul organizării concursului de admitere în ULBS pentru anul universitar 2018-2019

Criterii de admitere și condiții speciale la Facultatea de Litere și Arte – nivel licență și masterat

Criterii specifice pentru admiterea cetățenilor non-UE 

Programe de studii, calendarul admiterii, tipuri de concurs

Repartizarea cifrelor de școlarizare pe programe

Acte necesare înscrierii candidaților

Tematica și bibliografia concursului (pentru toate programele)

 


Informații suplimentare privind admiterea 2017 la Facultatea de Litere și Arte puteți obține de la:

  • Lector univ. dr. Diana Nechit, secretarul Comisiei de admitere pe facultate (e-mail: diana.nechit@ulbsibiu.ro);
  • Conf. univ. dr. habil. Radu Drăgulescu, responsabil admitere pe facultate pentru etnicii români din diaspora și Republica Moldova (e-mail: radu.dragulescu@ulbsibiu.ro);
  • Ștefania Vulcan, Secretar-șef al Facultății de Litere și Arte (e-mail: litere@ulbsibiu.ro sau stefania.vulcan@ulbsibiu.ro);
  • Birourile de informare aflate în holul principal al facultății: Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 5-7 (doar în perioada înscrierilor!)