UNIVERSITATEA „ LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

CENTRUL DE STUDII LINGVISTICE, LITERARE ŞI CULTURALE

DEPARTAMENTUL DE STUDII ROMANICE

PERSONALITĂŢI ALE CULTURII DIN TRANSILVANIA

 

Ediţia  I

 

 

9 IUNIE 2018

Programul conferinţei

Sâmbătă, 9 iunie 2018

 

 

Ora 930 :  Primirea participanţilor (sala 16)

Ora 1000 : Deschiderea  oficială (sala 16)

Orele 1030 – 1200:   Desfăşurarea lucrărilor conferinţei (sala 16)

Orele 1200 – 1230: Pauză de cafea

Orele 1230 – 1500:   Desfăşurarea lucrărilor conferinţei (sala 16)

 

Deschiderea  oficială a conferinţei

Orele 1000 – 1030

Sala 16

 • Cuvânt de deschidere adresat de organizatori: lector univ. dr. Maura-Geraldina Giura şi conf. univ. dr. Carmen-Simona Oprişor
 • Mesaj din partea conducerii Universităţii „ Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. habil. Ioan Marian Ţiplic
 • Mesaj din partea decanului Facultăţii de Litere şi Arte, prof univ. dr. habil. Andrei Terian
 • Mesaj din partea directorului Departamentului de Studii romanice, conf. univ. dr. Dragoş Varga

 

Expuneri în plen şi dezbateri

sala 16 

 1. Liliana Popa, Ioan-Nicolae Popa: Observaţii asupra scrierilor minore ale cărturarului Vasile Aaron
 2. Pamfil Matei: Octavian Goga şi „Asociaţiunea”
 3. Vasile Crişan: Ilie Martin, sălişteanul (1875-1959)
 4. Dorin-Zosim Oancea: Preotul Zosim Oancea între vremuri şi dincolo de ele
 5. Vasile Ciobanu: Redactori ai presei sibiene la 1918 – 1919
 6. Maria Sass: Coşbuc şi literatura germană
 7. Lucian Giura: Gheorghe Preda, vicepreşedinte al „Asociaţiunii”
 8. Nora Căpăţână: Walther Gottfried Seidner: propovăduitorul armoniei dintre etnii şi culturi
 9. Tiberiu Costăchescu: Personalităţi săliştene
 10. Ancuţa-Luminiţa Moldovan: Miron Neagu – tipograf şi editor în Sighişoara interbelică
 11. Daniela Curelea, Dragoş Curelea: Mina Hociotă (1896-1977), asistentă medicală principală, sublocotenent şi monahie ortodoxă decorată pe front. Contribuţie la o monografie
 12. Maria-Cristina Vulcan, Georgeta-Maria Cândea: Goga, poet şi om politic
 13. Alina-Ioana Bako: Despre începuturile istoriei literaturii române: Enea Hodoş
 14. Monica-Cristina Borş: Dimitrie Eustatievici şi prima gramatică românească
 15. Rodica Roman: Importanţa nuvelei în opera lui Liviu Rebreanu
 16. Silviu Borş: Reeditarea Enciclopediei lui C. Diaconovici Loga
 17. Carmen-Simona Oprişor: Alexandru Ivasiuc, drama unui intelectual din Maramureş
 18. Maura-Geraldina Giura: Preotul Gheorghe Perian, făuritor de destine

 

 

Notă: Lucrările cu titlu rezervat ale colaboratorilor noştri vor fi publicate în volum.