EN     FR     DE     ES  

 

CSLLC își propune să promoveze cultura, literatura și cercetarea din domeniul științelor umaniste, să inițieze și să angreneze membrii și colaboratorii săi în programe de cercetare fundamentală, aplicativă și creativă. Tematica din planul multianual de cercetare (2020–2024) vizează teme sau domenii insuficient sau parțial investigate la nivel local, național și internațional, atât sub aspect intercultural, cât şi interdisciplinar, din aria de interes a istoriei și teoriei literaturii, a lingvisticii sau a inter- /transculturalității. CSLLC sprijină publicaţiile din Facultatea de Litere şi Arte, desfăşurarea de proiecte de cercetare cu tematică comună şi diseminarea rezultatelor în mediul academic şi social. CSLLC organizează anual cenacluri literare și conferinţe axate pe teme de literatură, lingvistică, comunicare, cultură şi traduceri. CSLLC a rezultat din fuziunea în 2017 a două centre din Facultatea de Litere și Arte – Centrul de Cercetări Filologice și Interculturale (fondat în 2005) şi Centrul de Cercetări Anglo-Americane şi Germanistice (fondat în 2005). Măsurile de relansare şi eficientizare a CSLLC au vizat restructurarea centrului pe trei compartimente (conform denumirii centrului) și stabilirea de arii şi teme de cercetare prioritare. Centrul de studii lingvistice, literare și culturale (CSLLC) din Facultatea de Litere și Arte este deschis atât cadrelor didactice, doctoranzilor din Facultatea de Litere şi Arte, cât şi specialiştilor de la instituţii din ţară şi străinătate.

 

Statutul centrului poate fi descărcat aici.

 

Date de contact:

Centrul de studii lingvistice, literare și culturale (CSLLC)

Facultatea de Litere și Arte, Bd. Victoriei nr. 5-7, 550024 Sibiu, România

www.litere.ulbsibiu.ro/csllc

center.sllc@ulbsibiu.ro

 

1. Conducerea CSLLC:
 • Director: conf. univ. dr. habil. Doris Sava (CV, listă publicații)
 • Secretar științific: asist. univ. dr. Ștefan Baghiu
 • Coordonatori compartimente de cercetare:
  • Compartimentul 1 – Studii lingvistice: prof. univ. dr. habil. Silvia Florea
  • Compartimentul 2 – Studii literare: prof. univ. dr. habil. Andrei Terian
  • Compartimentul 3 – Studii culturale: conf. univ. dr. habil. Maria-Elena Milcu
2. Lista membrilor activi ai CSLLC:
 1. Alina Bako
 2. Dumitra Baron
 3. Monica Borș
 4. Rodica Brad
 5. Eva-Nicoleta Burdușel
 6. Dana Janetta Dogaru
 7. Radu Drăgulescu
 8. Mihaela Enache
 9. Silvia Florea
 10. Sunhild Galter
 11. Rodica Grigore
 12. Roxana Grünwald
 13. Anca Luminița Iancu
 14. Anca Ignat
 15. Ovidiu Matiu
 16. Maria-Elena Milcu
 17. Carmen Oprișor
 18. Maria Sass
 19. Doris Sava
 20. Ana-Karina Schneider
 21. Valerica Sporiș
 22. Andrei Terian-Dan
 23. Simina Terian-Dan
 24. Radu Vancu
 25. Dragoș Varga
 26. Rodica Maria Volovici
3. Lista membrilor asociați:
 1. Ștefan Baghiu
 2. Franck Colotte

Studii lingvistice: prof. dr. habil. Silvia Florea
Teme de cercetare (selecție):
 • Promovarea limbii, literaturii şi a culturii române în lume
 • Limba română ca limbă străină: contacte și interferențe
 • Achiziţia fondului frazeologic pentru studiu şi formare profesională
 • Fitonimie românească

 

Studii literare: prof. dr. habil. Andrei Terian

Teme de cercetare (selecție):

 • Contemporary Writing in English
 • Scrieri autobiografice. Premise de explorare
 • Literatura germană din România. Forme literare şi identitare

 

Studii culturale: conf. dr. habil. Maria-Elena Milcu

Teme de cercetare (selecție):

 • Prozatori români/germani contemporani în traducere
 • Scrierea academică în context cultural
 • Aspecte de antropologie culturală europeană. Studii de caz

 

Plan multianual de cercetare (2020-2024)


1. Reviste

 

2. Volume colective (selecție)