Decan și prodecani

Dragoș Varga

PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR ABILITAT,
DECAN AL FACULTĂȚII DE LITERE ȘI ARTE

E-mail: dragos.varga@ulbsibiu.ro

Eva Nicoleta Burdușel

Conferențiar universitar doctor
Prodecan

eva.burdusel@ulbsibiu.ro

Florin Coșuleț

Conferențiar universitar doctor
Prodecan

E-mail: florin.cosulet@ulbsibiu.ro


Directori de departament

Radu Drăgulescu

Profesor universitar doctor abilitat,
Director de departament DSR

E-mail: radu.dragulescu@ulbsibiu.ro

Diana Nechit

Conferențiar universitar doctor, Director de departament DAT

E-mail: diana.nechit@ulbsibiu.ro

Ovidiu Matiu

Lector universitar doctor
Director de departament DSAAG

E-mail: ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro