Introducere

Departamentul de Artă Teatrală din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost înființat în anul 1997, când a debutat și parteneriatul activ dintre comunitatea artistică și cea universitară. Încă de atunci, colaborarea dintre cele două comunități a dus la crearea unui context pozitiv pentru toate părțile implicate în fenomenul teatral sibian, dar mai ales pentru studenții departamentului. Prin Departamentul de Artă Teatrală, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a devenit un partener de tradiție al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (al treilea ca mărime din lume), al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu (cel mai activ teatru din România) și al Bursei de Spectacole (o importantă platformă pentru dialog artistic).

Ca și consecință firească a acestei colaborări, Departamentul de Artă Teatrală a fost declarat cea mai bună școală de teatru din România, în urma unei evaluări naționale a programelor de studii, devansând alte instituții de tradiție ale învățământului teatral românesc.

 

Studenți

Cele două specializări ale Departamentului de Artă Teatrală (Actorie și Teatrologie – Management Cultural) au un rol foarte important în comunitatea academică sibiană, principiul fundamental al activităților didactice și de creație artistică fiind interacțiunea directă a studenților celor două linii de studiu, sub coordonarea cadrelor didactice. În acest context, proiectele inițiate și dezvoltate de către studenții-actori beneficiază de sprijinul calificat al teatrologilor și al managerilor culturali. Proiectele artistice ale departamentului sunt prezentate publicului local și internațional în Studioul de Teatru al Centrului de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului (CAVAS). Începând de anul acesta paleta programelor de studii propuse se va lărgi cu o nouă secție de coregrafie și cu un masterat bilingv de regie de teatru

Studenții Departamentului de Artă Teatrală se bucură de șansa unică de a colabora cu unii dintre cei mai importanți specialiști în artele spectacolului și management cultural din România, dar și din lume: Silviu Purcărete, George Banu, Noel Witts, Mike Phillips, Jonathan Mills, Catherine Naugrette, Spencer Golub, Constantin Chiriac, Marian Râlea, Cristian Radu etc. De asemenea, studenții noștri joacă și produc spectacole care au participat și au fost distinse cu premii la unele dintre cele mai importante festivaluri de teatru studențesc din Europa și din lume.

 

Continuitate

Fenomenul teatral sibian este compus din Departamentul de Artă Teatrală din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, Bursa de Spectacole, Festivalul Universităților de Teatru și Management Cultural și Platforma Internațională de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural. Toate aceste instituții au o mare și semnificativă deschidere către comunitatea locală: spectacolele produse beneficiază de un public numeros și de calitate (sunt vândute toate biletele, la toate spectacolele), prin urmare toate proiectele demarate în acest context au o mare anvergură și se bucură de mare succes, iar studenții, masteranzii și doctoranzii noștri sunt implicați activ în toate aceste structuri

Cadre didactice titulare

Constantin Chiriac

Profesor universitar doctor

E-mail: constantin.chiriac@ulbsibiu.ro

Cristian Radu

Profesor universitar doctor

E-mail: cristian.radu@ulbsibiu.ro

Marian Râlea

Profesor universitar doctor

E-mail: marian.ralea@ulbsibiu.ro

Ion M. Tomuș

Profesor universitar doctor

E-mail: ion.tomus@ulbsibiu.ro

Diana Fufezan

Conferențiar universitar doctor

E-mail: diana.fufezan@ulbsibiu.ro

Luminița Bîrsan

Conferențiar universitar doctor

E-mail: luminita.birsan@ulbsibiu.ro

Diana Nechit

Conferențiar universitar doctor, Director de departament DAT

E-mail: diana.nechit@ulbsibiu.ro

Florin Coșuleț

Conferențiar universitar doctor
Prodecan

E-mail: florin.cosulet@ulbsibiu.ro

Adriana Bârză-Cârstea

Lector universitar doctor

E-mail: adriana.barza@ulbsibiu.ro

Alba Stanciu

Lector universitar doctor

E-mail: alba.stanciu@ulbsibiu.ro

Claudia Maior

Lector universitar doctor

E-mail: claudia.domnicar@ulbsibiu.ro

Doriana Tăut

Lector universitar doctor

E-mail: doriana.taut@ulbsibiu.ro

Melinda Samson

Lector universitar doctor

E-mail: samson.martha@ulbsibiu.ro

Adrian Neacșu

Lector universitar doctor

E-mail: adrian.neacsu@ulbsibiu.ro

Eugen Gyemant

Lector universitar doctor

E-mail: eugen.gyemant@ulbsibiu.ro

Ofelia Popii

Lector universitar doctor

E-mail: ofelia.popii@ulbsibiu.ro

Codruța Presecan

Lector universitar doctor

E-mail: codruta.presecan@ulbsibiu.ro

Vicențiu Rahău

Lector universitar doctor

E-mail: vicentiu.rahau@ulbsibiu.ro

Andrei C. Șerban

Lector universitar doctor

E-mail: andrei.serban@ulbsibiu.ro

Ianoș Petrașcu

Asistent universitar doctorand

E-mail: ianos.petrascu@ulbsibiu.ro

Oana Marin

Asistent universitar doctorand

E-mail: oana.marin@ulbsibiu.ro

Vlad Robaș

Asistent universitar doctorand

E-mail: vlad.robas@ulbsibiu.ro

Cristina Blaga

Asistent universitar doctorand

E-mail: cristina.blaga@ulbsibiu.ro

Alexandra Popa

Asistent universitar doctorand

E-mail: alexandra.popa@ulbsibiu.ro

Alexandru Malaicu

Asistent universitar doctorand

E-mail: alexandrumalaicu@gmail.com

Adrian Strâmtu

Asistent universitar doctor

E-mail: adrian.stramtu@ulbsibiu.ro

Anca Boieru

Asistent universitar doctorand

E-mail: anca.boieru@gmail.com


Cadre didactice asociate

Dragoș Buhagiar

Cda. doctor

Silvia Macrea

Cda. doctor

Alexandru Condurache

Cda. doctorand

Dan Bartha

Cda. doctorand

Pali Vecsei

Cda. doctorand

Iustinian Turcu

Cda. doctorand

Alin Gavrilă

Cda. doctorand