Procedura de cazare în căminele studențești  

Listă cazare 2021-2022 (după confirmări)  

Listă contestații respinse  

Listă cazare 2021-2022 (după contestații)  

Listă cazare 2021-2022  

 

Ținând cont de situația pandemică și de măsurile dispuse în acest sens de autoritățile competente, cazarea în căminele administrate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu poate fi condiționată de dovada efectuării schemei complete de vaccinare (COVID 19), sau a trecerii prin boală.

Decizia în acest sens va fi luată până la data de 10 septembrie, în funcție de contextul epidemiologic și de reglementările în vigoare și va fi comunicată prin afișare pe site-ul Universității.

 

Cei care solicită un loc în căminele administrate de Universitate sunt rugați să completeze cererea de cazare accesând linkul de mai jos (în perioada 3.08.2021  – 31.08.2021, ora 23:59):

https://forms.gle/HdnrVw91fXxkEFhV7

 

Calendarul și detaliile procesului de cazare (conform Regulamentului privind cazarea în căminele studențești, art. 11, 12, 15, 17, 20) sunt disponibile aici.

 

Componența comisiei de cazare poate fi consultată aici.

 

Perioada Activitatea Responsabil
3.08.2021 – 31.08.2021,
ora 23:59
Completarea și transmiterea cererilor de
cazare
https://forms.gle/HdnrVw91fXxkEFhV7
Studenții admiși în anul I și
studenții înmatriculați în anii
II-VI
7 septembrie Afișarea pe site-urile facultăților a
componenței Comisiilor de Cazare pe
facultăți
Prodecani responsabili cu
activitățile studențești
8-9 septembrie Afișarea pe site-urile facultăților a
listelor de cazare
Comisiile de Cazare pe
facultăți
9 septembrie Afișarea pe site-ul ULBS a componenței
Comisiei Centrale de cazare
Prorector Studenți și Relația
cu Comunitatea
10 septembrie Depunerea contestațiilor
https://forms.gle/MkbKMCtyxt8fXsho8
Comisiile de Cazare pe
facultăți
13 septembrie Afișarea pe site-urile facultăților a
listelor de cazare după contestații
Comisiile de Cazare pe
facultăți
14 – 15 septembrie Completarea și transmiterea
formularului de confirmare
https://forms.gle/xxEAj3fUqEMNkJT99
Studenții care confirmă
20 septembrie Afișarea listelor după confirmări și
completarea locurilor rămase libere la
facultăți
Comisiile de Cazare pe
facultăți
23 septembrie Cazarea studenților din anii IV-VI și a
studenților masteranzi
Administratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
24 septembrie Cazarea studenților din anul III Administratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
25 septembrie Cazarea studenților din anul II Administratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
26 septembrie Cazarea studenților admiși în anul I Administratorii de cămine,
Comisia Centrală de cazare
28 septembrie Afișarea listelor după cazare și
completarea locurilor rămase libere
Comisia Centrală de cazare

 

Notă:
1. Pentru întrebări sau eventuale clarificări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa cazare.camine@ulbsibiu.ro.
2. În procesul de cazare și redistribuire (până la ocuparea locurilor în cămine, în sesiunea de cazare de anul acesta) se
va ține cont doar de opțiunile de cazare precizate în cererea de cazare. În acest sens, vă rugăm să vă exprimați
opțiunile pentru toate căminele universității.
3. Doar cei care depun cerere de cazare în perioada 3.08.2021 – 31.08.2021, ora 23:59 vor putea participa la procesul
de cazare și redistribuire.