Programarea examenelor finale
Graficul desfășurării susținerii lucrării de diplomă  

 

Graficul desfășurării examenului de licență/disertație  

 

Link-uri înscriere examen final
Formular înscriere examen final pentru absolvenții Anului pregătitor  

 

Formular înscriere examen de licență pentru absolvenți din promoții anterioare promoției 2020  

 

Formular înscriere examen de licență pentru absolvenți din promoțiile 2021 și 2020  

 

Formular înscriere examen de disertație pentru absolvenți din promoții anterioare promoției 2020 și înscriși, dar neprezentați din promoția 2020  

 

Formular înscriere examen de disertație pentru absolvenți din promoția 2021 și din promoția 2020 neînscriși în sesiunea anterioară  

 

Documente privind examenele de finalizare a studiilor – sesiunea iunie/iulie 2021
Anunț înscriere  

 

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor  

 

Metodologia examenelor de absolvire a Anului Pregătitor de Limba română pentru cetățenii străini  

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor – licență și masterat  

 

Declarație de originalitate – licență și masterat  

 

Subiecte și bibliografii pentru proba I a examenului de licență
An Pregătitor de Limba română  

 

Limba și literatura română  

 

Limba și literatura engleză  

 

Limba și literatura germană  

 

Limba și literatura franceză  

 

Limba și literatura chineză  

 

Limbi Moderne Aplicate – limba engleză  

 

Limbi Moderne Aplicate – limba germană  

 

Limbi Moderne Aplicate – limba franceză  

 

Științe ale Informării și Documentării  

 

Artele spectacolului – Actorie  

 

Artele spectacolului – Coregrafie  

 

Teatrologie și management cultural