Departamentul de Studii Romanice dispune în prezent de 26 de titulari cu normă întreagă în Facultate și 8 cadre didactice asociate, funcționând în cadrul celor trei colective (Română, Franceză și Biblioteconomie) ce asigură derularea optimă a programelor Departamentului pe cele trei nivele: licență, masterat și doctorat. În urma evaluărilor ARACIS, atât programele de licență (Litere Limba și literatura română / O limbă și literatură străină, Limba și literatura franceză / o limbă și literatură străină sau limba și literatura română, Limbi Moderne Aplicate, Științele informării și comunicării), cât și cele de Masterat (Limba și literatura română, Teoria și practica traducerii și a translației. Limba franceză, Profesor documentarist) au obținut calificativele maxime.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului se desfăşoară atât individual, cât și  în cadrul gruprurilor de cercetare ale Centrului de Cercetări Filologice şi Interculturale al Facultăţii, fiind corelată și cu standardele de promovare ale CNATDCU, dar și cu Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice şi ştiințifice (SIEPAS).  Membrii departamentului au realizat în ultimii ani un număr important de articole în publicatii ISI-AHCI, reviste ISI Proceedings,  publicaţii BDI, CNCS B,  în reviste din străinătate, cărţi și capitole de cărți publicate la edituri internaţionale, la edituri CNCS B, participări la conferințe internaționale, precum și organizări de conferințe internaționale.  Departamentul de Studii Romanice este, an de an, organizator / co-organizator / partener al mai multor manifetări cu caracter științific sau artistic: Colocviul Internaţional Studenţesc “Lucian Blaga”, Colocviul Internațional „Emil Cioran”, Conferința Internațională Intercultural Exchanges in the Age of Globalization”, Conferința Internațională Information  Science  and  Information  Literacy, Conferința Internațională „Reconstruind Latinitatea”: Abordări Interdisciplinare și Transdisciplinare, Colocviile Revistei Transilvania, Festivalul Internațional de Poezie de la Sibiu, Colocviul Național „Iustin Panța”, Festivalul Internațional de Poezie Zona Nouă organizat de membrii Cenaclului, respectiv de redactorii Revistei Zona Nouă.

 

Cadre didactice titluare

Andrei Terian

Profesor universitar doctor abilitat, Prorector al Universității Lucian Blaga din Sibiu

Contact:
Tel: +40-(269) 21.55.56, int. 1205
E-mail: andrei.terian@ulbsibiu.ro

Dumitru Chioaru

Profesor universitar doctor

E-mail: dumitru_chioar@yahoo.com

Radu Drăgulescu

Conf. univ. dr. habil.
Director de departament

radu.dragulescu@ulbsibiu.ro

Carmen Oprișor

Conferențiar universitar doctor

Contact:
E-mail: carmensimona.oprisor@ulbsibiu.ro

Rodica Grigore

Conferențiar universitar doctor

Contact:
E-mail: rodica.grigore@ulbsibiu.ro

Radu Vancu

Conf. univ. dr.

radu.vancu@ulbsibiu.ro

Dragoș Varga

Conf. univ. dr.
Decan

dragos.varga@ulbsibiu.ro

Valerica Sporiș

Conferențiar universitar doctor

Contact:
E-mail: valerica.sporis@ulbsibiu.ro

Simina Terian

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: simina.terian@ulbsibiu.ro

Alina Bako

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: alina.bako@ulbsibiu.ro

Delia Siliște

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: silistedelia@gmail.com

Monica Borș

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: monica.bors@ulbsibiu.ro

Mircea Ardeleanu

Profesor universitar doctor

Contact:
E-mail: mircea.ardeleanu@ulbsibiu.ro

Maria-Elena Milcu

Conferențiar universitar doctor abilitat

Contact:
E-mail: maria.milcu@ulbsibiu.ro

Rodica Brad

Conferențiar universitar doctor

Contact:
E-mail: rodica.brad@ulbsibiu.ro

Rodica Mihulecea

Conferențiar universitar doctor

Contact:
E-mail: maria.mihulecea@ulbsibiu.ro

Dumitra Baron

Conferențiar universitar doctor

Contact:
E-mail: dumitra.baron@ulbsibiu.ro

Adrian Iancu

Conferențiar universitar doctor

Contact:
E-mail: adrian.iancu@ulbsibiu.ro

Mihaela-Gențiana Enache

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: mihaela_g_enache@yahoo.com

Dorin Comșa

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: dorin.comsa@ulbsibiu.ro

Maria-Otilia Oprea

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: otilia.oprea@ulbsibiu.ro

Rodica Roman

Asistent universitar doctor

Contact:
E-mail: rodica.roman@ulbsibiu.ro

Emilia Vaida

Asistent universitar doctor

Contact:
E-mail: emilia.vaida@ulbsibiu.ro

Maura Giura

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: maura.giura@ulbsibiu.ro

Rodica Volovici

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: rodica.volovici@ulbsibiu.ro

Silviu Borș

Lector universitar doctor

Contact:
E-mail: silviu.bors@ulbsibiu.ro


Cadre didactice asociate

Doina Florea-Covaci

Profesor universitar doctor, Cadru didactic asociat

Contact:
E-mail: doinaflorea45@yahoo.com

Mirela Ocinic

Conferențiar universitar doctor, Cadru didactic asociat

Contact:
E-mail: mirelaocinic@yahoo.com

Iulia Maria Câmpeanu

Doctorand

Contact:
E-mail: iulia.campeanu@ulbsibiu.ro

Ștefan Baghiu

Asist. univ. dr.

stefan.baghiu@ulbsibiu.ro

Andrei C. Șerban

Doctorand

Contact:
Tel: 0769 293310
E-mail: serban_andrei_1990@yahoo.com

Anamaria Enescu

Doctorand

Contact:
E-mail: annamaria.enescu@gmail.com

Cristina Pârvu

Doctorand

Contact:
E-mail: cristina.parvu@ulbsibiu.ro

Pierre Ferrey

Lector Franța

Contact:
E-mail: pierre.ferrey@ulbsibiu.ro