Departamentul de Studii Romanice dispune în prezent de 28 de titulari cu normă întreagă în Facultate și 6 cadre didactice asociate, funcționând în cadrul celor trei colective (Română, Franceză și Biblioteconomie), ce asigură derularea optimă a programelor Departamentului pe cele trei nivele: licență, masterat și doctorat. În urma evaluărilor ARACIS, atât programele de licență (Litere Limba și literatura română / O limbă și literatură străină, Limba și literatura franceză / o limbă și literatură străină / limba și literatura română, Limbi Moderne Aplicate, Științe ale informării și documentării), cât și cele de Masterat (Limba și literatura română în epoca globalizării, Traducere specializată și interpretare de conferință. Limba franceză, Studii curatoriale în documentarea instituțional-educațională) au obținut calificativele maxime.

Metodele  de  predare,  materialele  transmise,  cerințele  de  studiu  individual  și  evaluare  (continuă  și/sau semestrială) au fost adaptate constant situației actuale pentru eficientizarea procesului academic desfășurat în sistem online. Programul de tutoriat este activ la nivelul departamentului, reflectându-se în întâlniri periodice cu studenții și studentele, asigurând comunicarea permanentă și diseminarea tuturor informațiilor de natură academică și administrativă.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului se desfăşoară atât individual, cât și în cadrul grupurilor de cercetare ale Centrului de Studii Lingvistice, Literare și Culturale al Facultăţii, fiind corelată și cu standardele de promovare ale CNATDCU, dar și cu Sistemul integrat de evaluare a performanțelor academice şi ştiințifice (SIEPAS).  Membrii departamentului au realizat în ultimii ani un număr important de articole în publicatii ISI-AHCI, reviste ISI Proceedings,  publicaţii BDI,  în reviste din străinătate, cărţi și capitole de cărți publicate la edituri internaţionale și naționale, participări la conferințe internaționale, precum și organizări de conferințe internaționale.  Departamentul de Studii Romanice este, an de an, organizator / co-organizator / partener al mai multor manifestări cu caracter științific sau artistic: Colocviul Internaţional Universitar Lucian Blaga”, Conferința Internațională Intercultural Exchanges in the Age of Globalization”, Colocviile Revistei Transilvania, Festivalul Internațional de Poezie „Poets in Transylvania”, Colocviul Național „Iustin Panța”, Z9 Festival, organizat de membrii Cenaclului, respectiv de redactorii Revistei Zona Nouă.

Doar în ultimul an, membrii Departamentului au fost implicați în proiecte de cercetare de valoare, precum INTELLIT (responsabil P1, coordonator Pr2-CVLR Andrei Terian),  A Transnational History of Romanian Literature (TRANSHIROL, director Andrei Terian, primul proiect de tip Consolidator Grant câștigat de o Universitate din România), Suport pentru dezvoltarea instituțională și creșterea implicării și a VIZIbilității cercetării Umaniste la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (VIZIUM, director Dragoș Varga), De la arhivă la canon: o lectură de la distanță a romanului românesc: 1845-1947 (ARCAN, director Andrei Terian), Fenomenul „fake news” în limba română. O abordare discursiv-computațională FAKEROM (director Simina Terian-Dan), Traducerea romanului străin în România (1794-1944). O lectură distantă (TRANOV, director Ștefan Baghiu) etc.

Cadre didactice titulare
Limba și literatura română

Andrei Terian

Profesor universitar doctor abilitat, Prorector al Universității Lucian Blaga din Sibiu

Tel: +40-(269) 21.55.56, int. 1205
E-mail: andrei.terian@ulbsibiu.ro

Radu Drăgulescu

Profesor universitar doctor abilitat,
Director de departament DSR

E-mail: radu.dragulescu@ulbsibiu.ro

Dragoș Varga

PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR ABILITAT,
DECAN AL FACULTĂȚII DE LITERE ȘI ARTE

E-mail: dragos.varga@ulbsibiu.ro

Radu Vancu

Profesor universitar doctor abilitat

E-mail: radu.vancu@ulbsibiu.ro

Rodica Grigore

Conferențiar universitar doctor

E-mail: rodica.grigore@ulbsibiu.ro

Valerica Sporiș

Conferențiar universitar doctor

E-mail: valerica.sporis@ulbsibiu.ro

Carmen Oprișor

Conferențiar universitar doctor

E-mail: carmensimona.oprisor@ulbsibiu.ro

Simina Terian-Dan

Conferențiar universitar doctor

E-mail: simina.terian@ulbsibiu.ro

Alina-Ioana Bako

Lector universitar doctor

E-mail: alina.bako@ulbsibiu.ro

Monica Borș

Lector universitar doctor

E-mail: monica.bors@ulbsibiu.ro

Ștefan Baghiu

Lector universitar doctor

E-mail: stefan.baghiu@ulbsibiu.ro

Vlad Pojoga

Asistent universitar doctor

E-mail: vlad.pojoga@ulbsibiu.ro

Iulia Deaconu

Asistent doctorand

E-mail: iulia.deaconu@ulbsibiu.ro

David Morariu

Asistent universitar doctorand

Email:david.morariu@ulbsibiu.ro

Limba și literatura franceză

Maria-Elena Milcu

Conferențiar universitar doctor abilitat

E-mail: maria.milcu@ulbsibiu.ro

Rodica Brad

Conferențiar universitar doctor

E-mail: rodica.brad@ulbsibiu.ro

Dumitra Baron

Conferențiar universitar doctor

E-mail: dumitra.baron@ulbsibiu.ro

Mihaela-Gențiana Enache

Lector universitar doctor

E-mail: mihaela.enache@ulbsibiu.ro

Dorin Comșa

Lector universitar doctor

E-mail: dorin.comsa@ulbsibiu.ro

Maria-Otilia Oprea

Lector universitar doctor

E-mail: otilia.oprea@ulbsibiu.ro

Rodica Roman

Lector universitar doctor

E-mail: rodica.roman@ulbsibiu.ro

Emilia Vaida

Asistent universitar doctor

E-mail: emilia.vaida@ulbsibiu.ro

Benjamin Bourlange

Lector Franța

email: benjamin.bourlange@ulbsibiu.ro

Științele informării și documentării

Maura Giura

Lector universitar doctor

E-mail: maura.giura@ulbsibiu.ro

Silviu Borș

Lector universitar doctor

E-mail: silviu.bors@ulbsibiu.ro

Diana Florea

Lector universitar doctor

E-mail: diana.florea@ulbsibiu.ro

Bogdan Vătavu

Lector universitar doctor

Email:bogdan.vatavu@ulbsibiu.ro