Anunț  

 

Repartizarea burselor pentru semestrul al II-lea – licență – după contestații  

 

Repartizarea burselor pentru semestrul al II-lea – masterat – după contestații  

 

 

Repartizarea burselor pentru semestrul al II-lea – licență  

 

Repartizarea burselor pentru semestrul al II-lea – masterat  

 

 

Repartizarea burselor pentru semestrul I – după redistribuiri  

 

Repartizarea burselor pentru semestrul I