PRESENTATION PREPARATORY YEAR

The Romance Studies Department within the Faculty of Letters and Arts organizes Romanian language courses for the preparatory year.

These courses of teaching Romanian are particularly designed for foreign students who intend to study at a Romanian University or wish to improve their previously acquired knowledge. At the end of the course, students obtain a certificate required for enrolment at the university. Those who have acquired knowledge of the Romanian language outside of the programme may pass some tests and obtain a certificate of linguistic competence.

According to the European Language Passport, the courses consist of six levels (A1-A2: elementary level; B1-B2: average level; C1-C2: advanced level) and are aimed at training students` speaking, writing, listening and reading skills by using different types of texts and topics in such a way as to enable them to reach the level of independent use of the Romanian language at the end of the year. The students will be able to understand the basic aspects of standard talk on the basis of familiar topics and texts written in an usual language style, make conversations and express themselves clearly, bring arguments, explain or narrate and write texts on topics of personal interest. Teaching is conceived from an interactive, modern perspective; students have the opportunity to attend Romanian language classes (acquisition of grammatical structures both in written and oral expression), Romanian culture and civilization (in order to familiarize with various historical and geographical aspects, folklore, literature and arts of the Romanian people) and specialized language courses (depending on the chosen field: medicine, law, economics, engineering, etc).

Students will be provided with manuals and additional course material required and will be able to use the equipment available in classrooms (PCs, special software, video projector, audio/video equipment). The students who have so far attended this program came from different countries: Israel, Syria, Jordan, Germany, Sweden, USA, China. After attending the courses of the preparatory year, they registered for various specializations at ULBS University and got excellent results such as admission after having passed a written test in the Romanian language.

Your contact by e-mail: romanin@ulbsibiu.ro

 

Departamentul de Studii Romanice din cadrul Facultății de Litere și Arte organizează cursuri de limba română pentru anul pregătitor.

Cursurile vizează predarea limbii române cetățenilor străini care doresc să urmeze studii universitare în România sau care doresc să-și îmbunătățească nivelul cunoștințelor dobândite anterior. La sfârșitul cursului se eliberează certificatul necesar înscrierii la studiile universitare. Pentru cei care și-au însușit limba română în afara programului, se organizează testări și eliberarea atestatului de competență lingvistică.

Cursurile sunt structurate, în conformitate cu Pașaportul lingvistic european, pe șase trepte (A1-A2: nivel elementar; B1-B2: nivel mediu; C1-C2: nivel avansat) şi au în vedere înţelegerea prin ascultare şi citire, exprimarea orală şi exprimarea scrisă, cu ajutorul unor tipuri variate de texte şi de teme, astfel încât, la finalul anului, cursanţii să poată stăpâni nivelul de utilizare independentă a limbii române. Studenții vor putea înţelege punctele esenţiale din vorbirea standard pe teme familiare și textele redactate într-un limbaj uzual, vor putea participa la o conversaţie, exprimându-se coerent, argumentând, explicând sau povestind şi vor putea redacta texte pe teme de interes personal.

Predarea este concepută dintr-o perspectivă interactivă, modernă; studenții au posibilitatea să urmeze cursuri având ca obiect limba română (însuşirea structurilor gramaticale atât în exprimarea scrisă, cât şi în cea orală), cultura și civilizația românească (pentru familiarizarea cu diverse aspecte istorice şi geografice, cu folclorul, literatura şi arta poporului român) și limbajele de specialitate (în funcţie de domeniul ales: medicină, drept, economie, inginerie etc.).

Studenţii vor primi manualele şi materialele auxiliare necesare şi vor putea folosi dotările din sălile de curs (calculatoare, softuri speciale, videoproiector, aparatură audio-video).

Studenții de până acum au provenit din diferite țări (Israel, Siria, Iordania, Germania, Suedia, SUA, China), iar după urmarea cursurilor anului pregătitor s-au înscris la diverse specializări din cadrul facultăților ULBS, obținând rezultate deosebite, precum admiterea în urma unui examen scris în limba română.

Contact: romanin@ulbsibiu.ro

 

Metodologia organizării și desfășurării examenului de absolvire a programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini  

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2023-2024  

 

ORAR 2023-2024  

 

Calendar organizare  examene absolvire- 2024  

 

Tematica examenului de absolvire – sesiunea iulie 2024  

 

 

Informații administrative

 

Admission eligibility and procedure for non-EU citizens 2022 (RO)  

 

Admission eligibility and procedure for the equivalence of the study diplomas obtained abroad by
Romanian citizens and EU member states, EEA and Swiss Confederation citizens  

 

Admission eligibility and procedure for non-EU citizens  

 

Romanians Abroad