Regulament privind organizarea mobilităților Erasmus  

 

Regulament privind activitatea profesională a studenților ULBS  

 

Regulament privind evaluarea, examinarea și notarea studenților  

 

Regulament privind alegerea disciplinelor opționale  

 

Regulament privind mobilitatea academică a studenților  

 

Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire