Comunicat – Acordare burse de către Guvernul Italian pentru studenții străini 

DECONTARE TRANSPORT PUBLIC

Model Cerere DECONTARE TRANSPORT (document word)  

FORMULARE TIPIZATE

Model Cerere RE-EXAMINARE (document word)  

 

Model Cerere REFACERE CREDITE (pentru examenele din anii anteriori) (document word)  

 

REDUCERI ȘI SCUTIRI DE TAXĂ DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

DOCUMENTE UTILE REDUCERI TAXE 2023-2024  

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4 din 08.02.2024 s-au aprobat cuantumul și calendarul pentru acordarea reducerilor și scutirilor de taxă de școlarizare pentru anul universitar 2023/2024, astfel:
* depunerea cererilor de către studenți la secretariatele facultăților – 19.02-01.03.2024
* analiza cererilor de către comisiile pe facultăți și aprobarea în Consiliile facultăților a listei cu studenții propuși pentru a beneficia de scutiri/reduceri taxe – 04.03-08.03.2024
* transmiterea listelor de către facultăți către Cabinetul Prorectorului Studenți și Relația cu Comunitatea – 11.03.2024
*aprobarea în Consiliul de Administrație a listei finale cu beneficiarii de reduceri/scutiri de taxe – 19.03-22.03.2024.

Reducerile și scutirile de taxă se acordă studenților înmatriculați pe locuri cu taxă, IF, la programe de studiu de licență sau master, conform Art.57 din Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.
Salariul de bază minim net pe economie în vigoare la începutul anului universitar este de 1773 lei.

******

 

Lista studenților și regimul de studiu pentru anul universitar 2023-2024  

 

 

Reduceri/scutiri taxă școlarizare, 2022-2023  

 

Orar consultații – DSR 2022-2023, semestrul al II-lea  

 

Orar consultații – DSAAG 2022-2023, semestrul al II-lea  

 

Orar consultații – DAT 2022-2023, semestrul al II-lea  

 

Lista tutorilor de an – 2022-2023  

 

Descărcare cerere lucrare diplomă