Lista studenților și regimul de studiu pentru anul universitar 2021-2022  

 

Raport privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți (semestrul I, 2020-2021)  

 

Descărcare cerere examen restanță (2018)   Descărcare cerere lucrare diplomă (2018)