Proiectul învăţământului filologic universitar a fost lansat la Sibiu în anul 1969, sub patronajul stimulativ al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, s-a materializat în cele 15 promoţii dinainte de 1990, iar după „sincopa” dintre anii 1987 şi 1990, s-a reluat în cadrul Universităţii din Sibiu, care s-a înnobilat, în 1995, cu numele lui Lucian Blaga, sub semnul căruia au absolvit promoţiile ulterioare. Învăţământul filologic sibian a cunoscut un destin rodnic prin consolidarea şi acreditarea specializărilor tradiţionale (Germană, Engleză, Română), apoi prin înfiinţarea şi autorizarea altora noi, precum Franceză (ca primă specializare), Limbi Moderne Aplicate (Engleză, Germană, Franceză), iar din anul 2006 învăţământul biblioteconomic este continuat prin specializarea Biblioteconomie şi ştiinţa informării, acreditată în 2007. Componentei filologice i s-au adăugat una artistică şi alta de management cultural, prin specializările: Artele spectacolului de teatru şi Teatrologie, ambele fiind acreditate. O dezvoltare semnificativă a cunoscut şi învăţământul postuniversitar care s-a cristalizat sub forma studiilor de masterat şi doctorat. Facultatea de Litere şi Arte oferă peste cincisprezece programe de masterat acreditate cu profiluri diferite: masterate de profesionalizare, masterate de cercetare, precum şi masterate de complementaritate. Demne de menţionat sunt şi programele doctorale, Facultatea de Litere şi Arte derulând cinci linii de studiu în domeniile Literatură britanică şi americană, Limba română, Literatură română şi Literatură germană. Începând cu anul universitar 2005-2006, programele de studii au fost organizate pe trei cicluri – Licenţă, Masterat şi Doctorat, conform prevederilor Declaraţiei de la Bologna, ale Progamului Spaţiului European al Învăţământului Superior şi ale Legii 288/2004.

În cadrul Facultăţii de Litere şi Arte funcţionează Centrul de Limbi Străine, independent de catedrele de specialitate ale Facultăţii noastre, însă în strânsă colaborare cu acestea, având obiective specifice, complementare în comparaţie cu pregătirea de specialitate asigurată conform planurilor de învăţământ. De asemenea, în cadrul Facultăţii de Litere şi Arte funcţionează două centre de cercetare: Centrul de studii lingvistice, literare și culturale (CSLLC) şi Centrul de Cercetări Avansate in domeniul Artelor Spectacolului (CAVAS). Facultatea de Litere şi Arte găzduieşte Institutul Confucius în cadrul căruia doritorii pot participa la ore de limbă chineză precum şi la ore de cultură şi civilizaţie chineză. Facultatea de Litere şi Arte se bucură de colaborarea lectorilor străini din Germania, Anglia, Austria şi Franţa care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Lectoratelor din incinta instituţiei noastre. Acestea funcţionează în strânsă legătură cu Ambasadele şi Centrele Culturale ale ţărilor respective la Bucureşti.

Cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Litere şi Arte beneficiază de programele de mobilităţi Erasmus şi de parteneriate instituţionale cu prestigioase universităţi din Germania, Austria, Belgia, Franţa, Marea Britanie, Danemarca şi Grecia. Anual sunt organizate la Facultatea de Litere şi Arte colocvii şi simpozioane cu participare naţională şi internaţională: Colocviul Internaţional “Emil Cioran”, Congresul Germaniştilor, East-West Cultural Passage, The American Week, Les Journées de la Francophonie, precum şi Colocviul naţional studenţesc “Lucian Blaga” (în onoarea lui Lucian Blaga, patronul Universităţii) respectiv Colocviul studenţilor anglişti “Cultures in Transit”.