CONSILIUL ȘI COMISIILE FACULTĂȚII DE LITERE ȘI ARTE

(MANDATUL 2016-2020)

 

Componența Consiliului Facultății de Litere și Arte  

 

Componența comisiilor permanente ale Consiliului Facultății de Litere și Arte:

Comisia de învățământ, parteneriate internaționale și asigurare a calității  

Comisia de cercetare științifică și studii doctorale  

Comisia administrativă, de patrimoniu și strategii  

Comisia socială și de activități studențești  

 

Comisia ERASMUS+  

 

Subcomisia de asigurare a calității (SCEAC)

 

Calendarul ședințelor Consiliului Facultății de Litere și Arte

 

Hotărâri ale Consiliului Facultății de Litere și Arte